Leczenie SinoJect

SinoJect –  nowoczesna punkcja zatok,  z jednorazowym nakłuciem zatoki szczękowej i wielokrotną możliwością przepłukiwania światła zatoki oraz podawaniem leku do wnętrza zatoki


SinoJect® jest unikalnym urządzeniem do punkcji i irygacji zatok szczękowych w stanach nawracających ropnych zapaleń zatok. Poprzez zwolnienie blokady sprężyny uruchamiamy igłę punkcyjną, drenik irygacyjny jest wprowadzany do zatoki szczękowej poprzez penetrację ściany zatoki bez użycia jakiejkolwiek dodatkowej siły. Płukanie zatoki odbywa się z użyciem łącznika irygacyjnego podłączonego do drenika.

Minimum traumy i krwawienia
Jeśli irygacje muszą zostać powtórzone, drenik pozostawiany jest w zatoce, redukując tym samym konieczność dodatkowych procedur znieczulających i samych punkcji wtórnych, co minimalizuje dyskomfort pacjenta i oszczędza czas lekarza. Procedura ta ogranicza pacjentowi do minimum, traumę i ból oraz ryzyko wystąpienia krwawień.

Bezpieczeństwo jest główna zaletą systemu SinoJect. Jako że igła punkcyjna zawsze wbijana jest przez sprężynę na głębokość 1 cm, ryzyko uszkodzenia sąsiednich struktur zatoki jest skrajnie zredukowane.